Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Διαδικασία εξέτασης παραπόνων

Η CPB LEASING Ανώνυμος Εταιρεία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων έχει αναθέσει την διαχείριση των παραπόνων των πελατών της, στην Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ.

Για να ενημερωθείτε για την διαδικασία υποβολής και χειρισμού των παραπόνων, πατήστε εδώ.