Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Σύνθεση Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο CPB LEASING A.E.

  • Κωνσταντίνος Πασχάλης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Ανδρέας Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
  • Κλεόβουλος Αλεξάνδρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Μιχαήλ Ανδρεάδης, Μη Εκτελεστικό μέλος
  • Συμεών Παντελίδης, Εκτελεστικό μέλος
  • Άγγελος Σαπρανίδης, Μη Εκτελεστικό μέλος
  • Αιμίλιος Στασινάκης, Μη Εκτελεστικό μέλος