Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Σύνθεση Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο CPB LEASING A.E.

  • Κωνσταντίνος Πασχάλης,  Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Δημήτριος Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
  • Συμεών Παντελίδης, Εκτελεστικό Μέλος
  • Μιχαήλ Ανδρεάδης, Μη Εκτελεστικό μέλος
  • Αβραάμ Γούναρης, Μη Εκτελεστικό μέλος
  • Άγγελος Σαπρανίδης, Μη Εκτελεστικό μέλος
  • Αιμίλιος Στασινάκης, Μη Εκτελεστικό μέλος