Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Ίδρυση

Η CPB LEASING Ανώνυμος Εταιρεία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων (πρώην Marfin Leasing ΑΕ) συστάθηκε τον Ιούνιο 2007 προερχόμενη από την συγχώνευση της Egnatia Leasing AE και Λαϊκή Leasing AE.

Είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, 100% θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς.