Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Leasing σε Δήμους και ΟΤΑ

H Laiki Leasing μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχτεί από Δήμους ή/και ΟΤΑ για την για την χρηματοδότηση μέσω Leasing σε νέο πάγιο εξοπλισμό, με όλα τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν την χρηματοδοτική μίσθωση.