Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Οι άνθρωποί μας

Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού της Laiki Leasing ανέρχεται σε 37 άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 36 έτη.